Start på nyheder

TeamAfrica Network.  Velkommen

TeamAfrica er netværks samarbejde mellem et par danske missionærer og en række selvstændige kirke- bibelskole- og udviklingsprojekter, som vi har været direkte del af i mange år. – Der er derfor særlig fokus på Sydafrika og Zambia.

TeamAfrica har dybe historiske rødder. Her kommer vækkelsen i Wales for 100 år siden og Apostolsk Kirkes verdensmission også ind i billedet.

Dertil kommer en personlige ’livs- og missionsrejse’ de sidste 50 år.

Vision: At verden forandres, et menneske ad gangen, og at mennesker når et personligt forhold til Jesus Kristus.

Mission: At Evangeliet bliver forkyndt med alle virkemidler: i ord, personlig relation, film, social aktion. At streaming, YouTube kanaler og andre elektroniske medier bruges til at udvide effekten.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *