Projektstøtte

Støtte til specifikke projekter

TeamAfrica har ikke et finansielt bagland. Derfor heller ikke mulighed for at yde fast støtte til de involverede partneres projekter. Vores generelle støtte består i medleven og forbøn. Og her er du også velkommen til at være med!
Vores tilgang til finansiel støtte er, at hvis en partner har brug for hjælp til et projekt som de selv har involveret og forpligtet sig i, så vil vi overveje om det er et projekt vi kan gøre til en realitet ved personlige gaver eller fundraising.

Eksempel med OrphanAid: Basis-menighed

I mange år har vi ønsket at have en fysisk base for den lille Basismenighed i dalen, men det havde været umuligt at finde en grund. – Men så fik vi tilsendt et foto af et fundament:

OrphanAid havde støbt et fundament på et sted vi tidligere havde ønsket...
Vi hjalp med fundrising
Det skaffede den lille Basismenighed et hjem.

Desværre mistede vi en struktureret medleder på dette sted, så det der er mest behov for nu er en person der kan arbejde tæt sammen med Maxwell for at få ‘samlet fårene igen’.

Eksempler med Embo Community Church:

Vi ar haft mange projekter sammen med Leonard Gcabashe. – De har altid fungeret pålideligt. 
Heldigvis har han nogle solide supportere i England og stor respekt i lokalsamfundet. Men det er stadig af stor betydning at vi støtter i form af mentoring, og iøvrigt bidrager til mindre projekter, som er med til at få helheden til at fungere.

Udlejningsværelser som driftstøtte til børnehjemmet

Bygningen var allerede sat igang med frivillige midler, men de rakte ikke til det hele. Vi fik en pris på hvad det resterende ville koste, og finansierede en trediedel af det fra TeamAfrica.

Vandtilslutning

Vandboring var lavet til gavn for klinikken. Vi hjalp med udgiften til også at få tilsuttet kirke og børnehave.

Leonard har netop (2024) ved fundraising fået lavet en temmelig dyb og dyr vandboring til at forsyne CareHome, Klinik, Kirke og Børnehjem. Nu er der så rigelige mængder af ‘gratis vand’ så også lokalsamfundet medlemmer er velkommen til at hente vand. –

Vi talte med ham om at selvom vandet var gratis, så havde driften en pris, Dvs. drift og vedligehold af en stor pumpe der kører i døgndrift samt en meget lang rørledning. – Den skønnede pris er 15.000 pr. år. – Det kunne også være et konkret projekt at støtte.

Nye projekter kommer stadig

Vi søger at holde os orienteret gennem de 4 nyhedsbreve fra hhv. kirke, børnehave, børnehjem og klinik/CareHome.

Vi videresender gerne disse opdateringer. Brug kontaktmailen hvis du er interesseret i dette eller har sprøgsmål vedr. støtte. 

Hvordan kan du støtte?

TeamAfrica er en meget lille kreds, og har derfor ikke en separat bankkonto.
Støtte (med eller uden skattefradrag) kan dog ske gennem vor lokale menighed, Apostolsk Kirke i Odense.

Gaver må være mærket ‘TeamAfrica + projektnavn’ (f.eks. ‘OrphanAid’ (Maxwell) eller ‘Embo Community Church’ (Leonard)) Desuden skal cpr-nummer oplyses hvis der ønskes skattefradrag.
Konto: Jacobskirken, Danske Bank, Reg.: 1569 Konto: 0 39 83 65.  eller MobilePay: 32 696

Du er meget velkommen til at få yderligere oplysning hos Peter Stochholm, ps@teamafrica.net . Vi vil også gerne høre om din donations specifikke formål, da vi bestræber os på altid at sende en mail til modtagerprojektet med information om hvad pengene er givet til