Verdensmission

En apostolsk kerneværdi

Vækkelsen i Wales og pinsebudskabet

Mange åndsfyldte kirker har deres udspring i vækkelsen i Wales, 1904-08. Det gælder også ’The Apostolic Church’ (TAC),  – TAC blev en selvstændig kirke i Wales i 1916, og kom til Danmark i 1924 hvor den smeltede sammen med Evangelieforsamlingen i København.

I Wales var minearbejderen Evan Roberts den centrale figurer. Gud gav ham en vision om 100.000 omvendte indenfor få år. Og det skete. Det startede i mineområderne omkring Pen- y-Groes.
Minearbejderen Dan Williams blev Apostolsk Kirkes leder og teolog.

Den helligåndsvækkelse der i 1906 havde sit særlig markante gennembrud i Azusa Street, Californien, blev også oplevet i Europa.  I GB ved 5 foregangsmænd. – I Danmark var Barrett, Bjørners og D.P. Williams særlig centrale for Apostolsk Kirke. 

Apostolsk Kirke og Verdensmission

’Belting the Globe with the Gospel’

Dette slogan blev brugt som mission-statement lige fra kirkens første dage. Danmark fulgte samme mønster. I de tidligste år var det Kina der var missionsmarken, så blev det også Ny Hebriderne og forskellige lande i Afrika. Men der blev også sendt danske missionærer til Holland, Tyskland og Frankrig.

Dagny Pedersen var 33 år i Kina, Nina Larsen rejste til Ny Hebriderne i Stillehavet. Når man blev sendt ud dengang, var det med skib. Så stod menigheden på kajen og sang ’Gud med eder til vi ses igen, til vi atter ses for tronens fod’ – dvs. i det evige. Der var ingen garanti for gensyn i denne verden.

Arne Thomsen: Evangeliet skal ud!

Arne og Elsa Thomsen startede ders missionsarbejde i Nigeria i 40’erne, så var de en årrække i Sydafrika, derefter Nord Rhodeisa (Zambia) og så Congo (DRC). Hvert sted var de med til at plante menigheder. Arne havde en særlig tjeneste med forkyndelse og film.

I sydafrika overtog AKD ansvaret i 50’erne. Nøglepersoner i den første afrikanske kirkeledelse var John Ndlovu, David Mthinkuhlu, Harald Thorsen og S.G, Siithole.
Mange andre danske missionærer var pionerer i oprettelsen af et uddannelsescenter: All Africa Bible College.(læse mere: Om TeamAfrica)

AKD har i årenes løb udsendt over 100 missionærer / familier til i alt ca 30 lande. De første 90 var før år 2000. Derefter hovedsagligt til kortere opgaver. 

Der er fortsat mange energiske folk i Danmark der støtter de aktuelle missionsprojekter.

Læs mere om Sydafrika, Zambia og Kenya under de 4 temaer: Forkyndelse, Uddannelse, Social Aktion, og Personlig Relation.

Belting the Globe

Eksempler verden rundt

Fængselsmission, bibelskoler, gadeevangelisering etc.