Personlig Relation

Personlig Relation

'Relationship before ministry'

Det er en erfaring i menighedsarbejde, at det er ikke nok at engagere mennesker med evner og kvalifikationer. Hvis tjenesten og samarbejdet ikke har en personlig relation, (læs: Kærlighed), så forbliver det hvad Paulus i 1. Kor.13 kalder ‘et rugende malm og en klingende bjælde‘. – Derfor er konklusionen: Relation før tjenesteansvar

Bibelen har talrige eksempler på at personlige relationer er nøglen til effektiv mission:
Jesus havde personlig relation til de 12, –  især 3 af dem.
Paulus havde tæt relation til Barnabas, og senere til Timoteus og Titus.

Personlig relation er det, der ikke bare bringer teorien til praksis, men også skaber varige sympati og ansvarsfællesskaber i stand.

Eksempel Sydafrika: Partnerskabsmission

Fra 2004 har arbejdet 100% været baseret på partnerskab. TeamAfrica’s rolle har været at hjælpe partnerne til at gøre det de gør lidt bedre og solidt funderet på Bibelens ord.  – Derfor har meget været baseret på undervisning for ledere.

De partnere TeamAfrica har i Sydafrika ledes af nøglepersoner vi har arbejdet sammen med i mange år. Vi kender hinanden og har fuld tillid til hinanden. – Mød nogle af dem her:

Leonard Gcabashe har vi arbejdet sammen med i over 15 år. Vi opdagede ham ved at se en ny kirkebygning i Dalen.

Samarbejdet har været så tæt at vi har lavet en ekstra side om det under ‘Partnere & Projekter’.

Garry Hare, Elias Ochele og Maxwell Lukele var i 10 år vore partnere i OrphanAid. – Det gjorde at vi kendte hinandens styrker, og arbejdede fint sammen.

Kernen i arbejdet var ugentlige møder i Dalen lige nedenfor vores hus. Indholdet var en andagt, forbøn for syge og uddeling af madposer til bedstemødrene.

Nogle af resultaterne af dette samarbejde var bibelgrupper i forskellige familie crawls i dalen, og senere ønsket om at oprette en Basis-menighed med sin sin egen bygning.

 

Vi er stadig partnere med disse ledere, men de virker nu i forskellige projekter:
Garry som missionspastor i CityHill Church, Balito,
Elias som pastor i en ny menighed i Molweni, og 
Maxwell som eneansvarlig for gruppen i Embo

Basismenighedn fik sin bygning, bla. gennem fundraising i Danmark, men nu lider den under mangel på den flerhed af gaver der før var i medarbejdergruppen. – Når de tætte relationer forsvinder lider  arbejdet.

Der er mange andre eksempler på betydningen af personlige relationer:  NN. der havde børnearbejde i Squatter Camps. Vi hjalp med undervisningsmaterialer og instruktion af frivillige medarbejdere.

pædagogisk støtte til en kvinde der havde startet en børnehave, 
Undervisning af unge kvinde i syning mhp. at skaffe en indtægt, Osv.

Det var også personlige relationer til Thomas Kjær, medvirken i Joshua Bible College, som han stod for,

Vi kunne nævne mange flere eksempler. Men den fælles overskrift er: Relationship before Ministry’.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

eksempel Zambia: Genstart af relation

Relationen fra Danmark til en nu selvstændig kirke i Zambia.

Når et dansk ‘ejet’  missionsarbejde er nået så langt at der er etableret national ledelse for kirker og uddannelsescentre, kommer tiden hvor retten til ejendomme og ansvaret for løn og drift skal overdrages til de lokale ledere.

Det er et tidspunkt hvor relationer kan gå tabt, både fordi der i årenes løb er sket udskiftning af personer, og fordi mållande mest muligt ejerskab og mindst mulig vedligeholdelsesansvar

I Zambia var Bibelskolen blevet lidt isoleret fra kirken, fordi man følte at der var for meget dansk styring.

Over Danmarks 70 år med mission i Zambia havde der været omkring 30 missionærer. Et enkelt par tjente i 50 år. Men pga bla. lederskifte på Bibelskolen var den blevet mere isoleret fra kirken, og personlige relationer mellem DK og ACZ var gået tabt..

I 2017 startede en ny proces med genskabelse af relationer. i 2018 blev der lavet en plan for overdragelse af ejendom og bevarelse af relationer, og i 2022 var kirke og bibelskole genforenet.

Udfordringen nu er: Hvad sker der med disse relationer i fremtiden, da det i vide udstrækning er personlige relationer mellem nuværende kirkeledere i Zambia og aldrende missionsledere i Danmark.
Er der mon nogen til at videreføre dette?

Galleri

Interdum exercitation penatibus, praesentium facilisi accusamus fermentum, sagittis.

Hvordan bevares relationen i fremtiden?

Relation før ansvar

Dette udsagn siger i. sig selv, at de personer, der er centrale for relationen mellem f.eks. ACZ i Zambia og AKD i Danmark ikke bare kan udskiftes med nok så begavede folk, der ikke tidligere har været del af samarbejdet.

Tillid og fortrolighed er noget man opbygger over tid. Derfor er det alfa og omega at man i tide inddrager potentielle efterfølgere i processen. – Og her har vi ofte forsømt de vigtige skridt. – Et af problemerne er at de ‘gamle’ misssionsområder, hvor Danmark har været involveret i måske 50 år, er velkendt for den ældre generation, men ukendte (og uinspirerende?) for mange i den yngre generation.

Hvad med korttidsmission for unge?

Korttidsmission, forstået som 1-3 uger hvor en gruppe unge besøger et missionsfelt har altid et positivt aftryk:

For de unge er det spændende at se den fremmede kultur, og evn at optræde med minimusical eller drama, eller at være med til at dele mad ud til fattige. Det kan i nogle tilfælde lægge kimen til et missionskald og en kærlighed til et land eller engagement i at løse et konkret problem.

For mållandet / værtsmenigheden er det også en opmuntring og inspiration, Men det bygger ikke en relation.

Andre muligheder?

Håbet må være at enkelte unge, som også har en platform i en dansk menighed, bliver varigt interesseret og sammen med de nuværende kontaktpersoner besøger mållande flere år i træk, – får en løbende korrespondance med ledere i mållande, etc.

For Zambias vedkommende kunne en god start være at deltage som elev og evt. gæsteunderviser på KBUC i 1/2 – 1 år.

for Sydafrikas vedkommende er det endnu sværere, for her er vi ude i at en levende. relation mellem AKD og TAC-SA (The Apostolic Church, South Africa) ikke har været plejet i en årrække. Samtidig er der fortsat et underliggende apartheid- traume som gør at man er yderst mådeholdende overfor at tage imod reformationsideer der er bragt af hvide. Håbet for SA er nok snarere at samarbejdet med Apostolsk Kirke i Ghana kan føre til fornyelse og vækst.

Men i Sydafrika er der også TeamAfricas øvrige partnere, Maxwell, der kunne have stor nytte af en person at arbejde tæt sammen med i f.eks. 3 mdr. – 1 år.  – Og der er Leonard, der har så mange og så gode projekter igang, at vi kun i små detaljer kan hjælpe ham til at gøre det bedre. Men til gengæld kan vi selv høste meget inspiration og læring.

Et projekt kunne være en ganske lille gruppe unge som ville følges med ham og hans CareGivers i det daglige omsorgsarbejde.

Kaniki

Interdum exercitation penatibus, praesentium facilisi accusamus fermentum, sagittis.