Vision:

At verden forandres, et menneske ad gangen, og at mennesker når et personligt forhold til Jesus Kristus.

Mission:

At forkynde Evangeliet gennem alle virkemidler: i ord, personlig relation, gennem elektroniske medier og social aktion.
– TeamAfrika: Her er vores primære målområde.
– TeamApostolsk: dvs ¨Sendt med denne opgave’.
– TeamAccademic: Specialiseret i undervisning mv.
– TeamAccountability: I transperant samarbejde med partnere.

Beskrivelse:

TeamAfrica er netværkssamarbejde mellem et par danske missionærer og en række selvstændige kirker bibelskoler og udviklingsprojekter. – Der er særlig fokus på Sydafrika og Zambia.

TeamAfrica er efterfølgeren for All Africa Bible College. Det er tilpasset vidtgående virtuelt samarbejde.
Læs mere om dette i afsnittetene ‘Missionshistorie’ og ‘Apostolsk Kirkes Historie’-

Værdier:

Vi arbejder på Bibelsk grundlag, med rod i den Walisiske vækkelse og med vægt på Helligåndens gaver og de 5 tjenester der beskrives i Ny Testamente.

DE FØRSTE

Det er en facinerende historie at høre om pioner-mission i 1900-tallet…

DENÆSTE

Og lige så spændende at høre om de efterfølgende træningsprogrammer.

OG SÅ: Vejen til Partnerskabsmission anno 2024

Fra stationær- til mobil Bibelskole

I AABC’s glansperiode i 90’erne var der op til 100 elever på et 2-årigt kursus. Eleverne havde dengang lov at arbejde ved siden af for at tjene til opholdet.

Studiet bestod i et sæt på 30-40 emnehæfter, der også har været brugt under navnet CTI (Circuit Teaching International) og SBCI (Satellite Bible College International)

Omkring har 2000 var der startet et tillægsmodul: ‘Bachelor i Ministry’. Det ophørte i 2005 pga. økonomi, og det blev besluttet at sætte Bibelskolen på hjul. 

– Når eleverne ikke kan komme til skolen, må skolen komme til eleverne. –  Men der var ikke noget budget til at gøre det. 

Missions- og undervisningsture
Her startede TeamAfrica, som det nye navn for AABC, og med en vision om at nå ud både til tidligere elever og til menigheder hvor man havde brug for et lokalt medarbejderkursus.
Det kom til at foregå mange steder: Mtubatuba, østkysten, Mabophane, Pretoria,  Balloon, Limpopo, Xai-Xai, Mozambique, Mansini, Eswatini,  Mohales Hook, Lesotho, Ndola, Zambia etc.

Evangelist udsendelse i Mozambique
Evangelisation i Lesotho

'Nærmission': Basis-Grupper

Ti års samarbejde med OrphanAid, der supportede de bedstemødre som tog sig af forældreløse. Vi bidrog med undervisning, inspireret af Basismenighederne i Sydamerika.

En basismenighed er ‘en minimenighed uden præst’. De kommer sammen for selv at læse Bibelen og drøfte hvordan det de læser kan medvirke til samfundsudvikling i deres lokalområde.

I vores tilfælde var det dels på det i form af Bibelgrupper for nabolaget med base hos nogle af de bedstemødre vi havde kontakt til.  

'Fjernmission': Mission som partnerskab

Siden 2015 har Karen og jeg haft adresse i Danmark. – Vi har ikke forladt Afrika, vi har bare fået en anden adresse!
Derfor har det været helt afgørende at vedblive med at følge og samarbejde med en håndfuld partnere.

Basismenigheden i Dalen.

Her blot ét eksempel:

En bygning der blev opført i partnerskab med OrphanAid. Stedet skulle være base for et arbejde vi havde været fælles om i årevis,

Det var første section af et projekt med gode perspektiver.

På samme måde har vi været del af et projekt til at dække driften af Leonard’s børnehjem, samt dækket en vis del af udgifterne til ny vandforsyning til klinik og hospice.

Men det vigtigste samarbejde består i løbende kommunikation, mentorship og forbøn.