Xavier Massingue, Mozambique

Xavier og hans kone Martha kom til os på All Africa Bible College i 2003 uden en krone på lommen.

Han blev studerende, og hun blev den ansvarlige for køkkenet, for på den måde at tjene til opholdet. - Og det var godt for alle parter. Xavier fik en god eksamen og paret tog tilbage til Mozambique for at fortsætte kirkeplantning og undervisning.

Vi var 2 gange i Maputo og XaiXai for at undervise i deres menigheder.

Den lille kirke i Xai-Xai har navnet Miseo Maranata. Vi var der første gang for at undervise 15 lokale præster på et seminar med emnerne 'Gavebaseret tjeneste', 'Kirkens vækst' og 'Rygsækpastoren'. - Mottoet understreget på konferencen var nødvendigheden af ​​at handle efter Guds Ord.

- Med hensyn til de åndelige gaver præciserede vi, at gaverne gives til enkeltpersoner for at blive brugt til opbygning af Kirken. - Sådan bygger Gud sin kirke. Søndag morgen var der dåb.

Vi gik til stranden med 13 unge mennesker. De blev døbt, bedt for og knyttet til en mentor blandt kirkens medlemmer.

I 2011 var vi der igen, denne gang for en tjeneste for præster på tværs af kirkesamfundene. Mange præster samlet sig i løbet af de 5 dage med seminarer. det er altid en velsignelse at arbejde med tidligere studerende fra All Africa Bible College. Vi så behov og forventning, men også et stort potentiale hos unge ledere.

Xavier i dag

Xavier har udviklet sig meget siden. Han tog først en Master i ministry, blev så ansat ved et kristent universitet i Maputo, og har siden lavet en phd opgave om 'Theology of Work'.

På sidste Lausanne konference i Manilla var Xavier inviteret med sammen med mange andre resourcepersoner fra Afrika.