I Sydafrika overtog den danske kirke ansvaret fro den Britiske kirke i 1959, og derfra har det udviklet sig til en landskirke (Apostolic Church Southern Africa) på omkring 100 menigheder og et hovedsæde tæt på  Hillcrest i KwaZulu Natal.

Apostolsk Kirke er en aflægger af vækkelsen i Wales omkring 1905. Det var en omvendelses-vækkelse og HelligÅnds vækkelse, der på mange måder svare til pinsebevægelsens udspring i Azusa Street i USA.

 I Danmark blev Apostolsk Kirke udskilt som særlig bevægelse i 1920 efter nogle år sammen med andre pinsebevægelser. Den første periodes lederteam var præget af stærk vision for både etablering i Danmark og ansvar for verdensmission.

Kirkens landsledelse, hvor min morfar var leder i 15 år, gik foran med missionsinitiativerne. Først var det Kina og Ny Hebriderne der var i fokus, og senere blev Afrika det store missionsmål. Dels Nord Rhodesia (Zambia) dels Sydafrika.

Den første 'danske' missionær var Waliser og hed H. Dawson. - Han var allerede missionær mens briterne havde ansvaret, men kunne ikke forlade sit kald, da briterne trak sig ud i 50'erne.

Harald Thorsen (th) var en af de første danske missionærer. Han arbejdede med udbygning og registrering af en Apostolsk Kirke især blandt Zuluer. (denne kirke hedder nu ACSA: Apostolic Church Southern Africa). Desuden var Thorsen en energisk kirkebygger både i Sydafrika og Zambia. - Det var også Thorsen der fandt frem til den grund udenfor Hillcrest (nær Durban) hvor All Africa Bible College senere blev opført.

  

 AABC's rolle for hele Afrika

All Africa Bible College blev stiftet omkring 1980, og fik stor betydning som uddannelsessted for ACSA's præster og ledere.

Erling og Kirsten Rasmussen stod sammen med en række andre danske missionærer for denne udvikling, der især var frugtbar frem til slutningen af 90'erne.Der var op til 100 elever fra mange lande i Afrika, De fik en basal bibel- og ledertræning i et 3-årigt program, og vendte så tilbage til deres hjemegne for at virke som evangelister, pastorer og undervisere.

Der var også forskellige initiativer ud fra AABC, f.eks. udviklede Erling Rasmussen sammen med John Ronaldson et concept der blev kaldt Cirquit Teaching. Det bestod i at et lille team af undervisere f.eks. to til en kontakt i Lesotho, hvor der så var en gruppe elever, der efter en undervisnings weekend systematisk tog rund til en række menigheder hvor de gentog det de var blevet undervist i. Når de så havde været turen rundt, kom teamet fra AABC tilbage med næste undervisningsmodul, og så fremdeles.

Senere videreførte Erling Rasmussen dette med længere kurser et sted hvor der blev dannet lokale små bibelskoler. Den udgave fik navnet SBCI: Sattelite Bible College International.

Da Karen og Peter Stochholm overtog ledelsen af AABC i 2002 var havde det 3-årige program været sat på stand-by i nogle år, og var blevet afløst af en overbygningsmodul der sigtede på en Bachelor grad i Ministry, hvilket skete i samarbejde med Christian Life Training (et kristent universitet i Pretoria).

Grunden til at det 3-årige program var blevet sløjfet var især den politiske ændring midt i 90'erne, som havde som bivirkning at udenlandske studerende skulle søge Study Permit (som kostede en del) og ikke måtte arbejde i Sydafrika, hvorfor de ikke længere var i stand til at betale den fornødne study fee.

  

i 2005 var de akademiske krav strammet betydeligt, og fundingen fra Danmark var ophørt, så derfor måtte stedet sælges. - Missionen blev dog ikke lukket, men videreført under navnet TeamAfrica. (se herom i anden artikel).

    

Samarbejdet med ACSA

De første 15 år var Apostolic Church Southern Africa overvejende ledt af danske missionærer. men i forbindelse med en stærkere og stærkere selvstændighedstrang i nationen som helhed, var det også naturligt at den sydafrikanske kirke fik en sort landsleder ('president'). Og lidt efter lidt var danske missionærer ude af al direkte ledelse i kirken. - Det var for så vidt sundt nok. Men uheldigvis førte det i nogle år til en lidt kølig relation, som blev forstærket af at kirken heller ikke rigtig syntes bibelskolen var relevant for dem, da den ikke længere havde det 3-årige program.

Da TeamAfrica startede søgte vi at styrke samarbejdet med de lokale menigheder, Således har vi holds adskillige seminare rundt om i de forskellige regioner, men altid betinget af at det skulle være samarbejde; dvs. at nogle af kirkens egne erfarne pastorer skulle stå for noget af undervisningen. - Det var rigtig gode relationer, og i nogle år var min kone og jeg også ude at prædike i lokale menigheder hver anden søndag.

Inden vi forlod Sydafrika i 2015 fik vi ligeledes etableret et resourcecenter med et 4000 binds bibliotek med bla. mange håndbøger, undervisningsmaterialer og computer mv. ved kirkens hovedkontor i Hillcrest. Dog stillede vi det krav at centret ikke skule begreænses til ACSA-folk, men være åbent for pastorer fra andre kirker.

På vores årlige besøgsrejser tager vi altid en kontakt til ACSA.