TeamAfrica: Den direkte fortsættelse af All Africa Bible College (AABC).

TeamAfrica har rødder i Apostolsk Kirkes mission, men er et partnerskabs netværk for alle kristne ledere, fortrinsvis i Afrika.
Adskillige af dem vi arbejder med i dag er tidligere elever fra All Africa Bible College og Kaniki Bible College.

Apostolsk Kirkes rødder og missionsvision er nærmere beskrevet i disse artikler:

         Language: 

'Apostolsk Kirkes Oprindelse', 'Sydafrika: Mission i 70 år' og zambia-mission-i-70-år

Engagementet i Sydafrika startede i 1959. Etableringen af AABC blev især hovedopgave for Kirsten og Erling Rasmussen, der var ledere af skolen frem til 2002 hvor Peter og Karen Stochholm overtog ansvaret.

Indholdet af skolen var på det tidspunkt skiftet fra at være et 3-årigt grund-program til at være et 1½-årigt bachelor modul. (overbygning)

Karen og Peter Stochholm var ledere af AABC frem til 2005 hvor den fysiske ejendom er nu solgt til anden organisation pga. manglende funding fra Danmark.

 Navnet TeamAfrica blev introduceret da den fysiske ejendom blev solgt for at understrege at uddannelsesvirksomheden fortsatte og at den ville ske som teamwork mange steder i Afrika. Det var Bibelskole på Hjul, der bragte undervisningen derhen hvor eleverne var, og hvor lokale ledere kunne inspireres til at lave god bibelundervisning i deres kirker.

TeamAfrica's logo søger at klargøre en del af visionen:

Baggrunden består af Christian Schwartz' trefarvede illustration, der symboliserer den treenige Gud.
Oven i den er der lagt en sol, for det er lys vi vil sprede i Afrika.
Desuden er der et tydeligt kors for at understrege hvad der er kilden til Evangeliet, nemlig Guds kærlighed og Jesu offer.
Og i selve ordet 'team' er der brug e-mail symbolet for at illustrere at partnerskabet for en stor del vil være via elektroniske medier.

Hvem ejer TeamAfrica ?

TeamAfrica er ikke primært en organisation, men en missions-vision. Den handler om at etablere samarbejde på tværs af grænser; et samarbejde om at sprede de gode nyheder og udruste dem der står som ledere og lærere.

Selve det registrerede navn og alt som er offentliggjort på vores hjemmeside og YouTube kanal ejes 'ejes' af Karen og Peter Stochholm, og er som missionsprojekt en del af Apostolsk Kirkes Mission.

Men visionen 'ejes' af alle der deler denne vision, og det giver dem ret til at anvende navnet i deres egen sammenhæng i det omfang, de anvender vore materialer, og desuden har alle mulighed for frit at downloade, anvende og videregive vore tekstfiler og PowerPoints.