Mød Gud – Bibelens Tidslinie – Første aften.

1: Hvad vil det sige ’at møde Gud’?

Gennem hans ord, - gennem åbenbaring, - gennem fællesskab, - gennem bøn.

Alle disse måder er til rådighed og er nødvendige for et sundt kristenliv.

2: Hvordan beskæftiger du dig med Bibelen?

  • Lytter til Guds ord hver anden søndag – og læser de udvalgte vers?
  • Læser selv hjemme, 2-3 gange om ugen, - uden særlig plan?
  • Læser systematisk hver dag (følger en særlig plan)
  • Læser regelmæssigt sammen med nogen og ’graver efter svar’ når der er noget som er vanskeligt at forstå?

Vi vil gerne opmuntre dig til at arbejde vedvarende og systematisk med Guds Ord, alene, sammen med nogen og i menigheden. Og anvende det!

Der er 3 elementer som altid er vigtige når vi arbejder med Bibelen:

Observation/undren – Bearbejdning/fortolkning – Anvendelse/ny praksis

Det starter altid med observation og undren

3: Hvilke ord (egenskaber) om Gud kan vi bruge i forbindelse med 1.Mos,1-2?

  • Hvilke ting bruger Bibelkritikere som argument for Bibelens utroværdighed?
  • Hvorfor hævder mange at der er 2 skabelsesberetninger?

Efter gammel-jødeisk fortælletradition kan man sige at der er én skabelses beretning fortalt på 3 måder (i cirkler)

  1. cirkel: 1.Mos.1,1 (beretningens helhed i få ord.
  2. cirkel: 1.Mos.1,2-2,3 (beretningen i systematisk orden: 7 dage)
  3. cirkel: 1.Mos.2,4-2,25 (detaljer et hovedpunkt: Mennesket)

 

This is my iframe

When you click this link it will open a new document inside the above window.