På billederne: Elias i 2002, 2010 og 2020

Elias er en af vore studerende fra All Africa Bible College.

Efter hans graduation i 2002 havde mistede vi lidt kontakten med ham.

I 2005, da bibelskolegrunden blev solgt begyndte vi at arbejde sammen med en gruppe i dalen som var startet af Bongiwe Similane og hendes tidligere arbejdsgiver, Garry Hare. - Garry formaliserede arbejdet under navnet OrphanAid, og flere blev involveret.

Og så en dag dukkede Elias også op. Han spillede keyboard ved samlingerne, og viste stor trofasthed som medarbejder.

Efter nogle år blev han sammen med Maxwell fra Swaziland de lokale ansvarlige for Orphan Aids arbejde, der især bestod i at forsyne de fattige familier der tog sig af forældreløse børn i dalen.

I dag er Elias administrator for OrphanAid, og han er vores faste kontakt når der f.eks. sendes penge til projekter i dalen eller i Molweni.

Elias og hans kone Nontsy har iøvrigt startet en god lille menighed i Lower Molweni. Vi besøgte denne menighed i 2020.

Mere om OrphanAids arbejde

OrphanAid havde brug for en base i Embo-Dalen ('vores dal') hvor hovedparten af arbejdet var. Jeg havde også været været på udkig, fordi jeg gerne ville have en 'basismenighed' hvor voksne kunne læse Guds ord sammen, og de teenagere Karen arbejdede med kunne fortsætte undervisning, når vi selv forlod Sydafrika. - Men hverken OrphanAid eller vi kunne få noget i dalen.
Der var 'et bestemt sted, lige ved siden af en fodboldbane, som jeg syntes ville være det helt rigtige sted.

Så i 2017 fik vi tilsendt et billede af et fudament som OrphanAid havde lavet i dalen, og da vi undersøgte det nærmere, var det netop på den grund vi havde ønsket at få fat i. Så vi fik sammen med Elias beskrevet et klart formål for hvad der skulle være på det sted. og så blev det financieret ved en indsamling i Danmark. 

Resultatet var denne bygning, hvor der dels er søndagsgudstjenester, dels syklub for bedstemødre på ugedage, dels undervisning for teenagere i dalen.